Shadow

Etiket: nintendo switch support

Kayıtlı Verileriniz Yakındaki Bir Nintendo Switch Konsoluna Nasıl Aktarılır?

Kayıtlı Verileriniz Yakındaki Bir Nintendo Switch Konsoluna Nasıl Aktarılır?

Açıklama: Belirli bir oyun için kayıtlı verilerinizi Nintendo Switch ailesindeki bir konsoldan diğerine nasıl aktaracağınıza ilişkin talimatlar. Önemli: Bu özellik, oyun başına, kullanıcı başına bir kayıtlı veri dosyasını bir Nintendo Switch aile konsolundan yakındaki başka bir konsola taşımanıza olanak tanır. Kayıtlı verilerinizin bir kopyasını oluşturmaz. Aktarım tamamlandıktan sonra, kaynak konsoldaki veri kaydetme dosyası silinir. Bu özelliği kullanmak için Nintendo Switch Online üyeliği gerekli değildir. Ek bilgi: Kayıt verileri yalnızca aynı Nintendo Hesabına bağlı kullanıcılar arasında aktarılabilir. Her iki konsolun da sistem sürümü 8.0.0 veya üzeri olmalı, internete bağlı olmalı ve birbirine yakın olmalıdır. Şu Adımları Tamamlayın: Kaynak ...
Nintendo Switch’te Kullanıcı Verilerinizi Nasıl Aktarabilirsiniz?

Nintendo Switch’te Kullanıcı Verilerinizi Nasıl Aktarabilirsiniz?

Genel bakış: Kullanıcı bilgilerini ve kayıtlı verileri aktarmak, kullanıcı profilinizi ilgili tüm kayıtlı verilerle ve Nintendo eShop satın alımlarıyla birlikte Nintendo Switch ailesindeki bir konsoldan diğerine taşımanıza olanak tanır. Veriler her seferinde bir kullanıcı tarafından taşınır.   Önemli: Kullanıcı bilgilerini aktarmak ve verileri kaydetmek için hem kaynak konsol hem de hedef konsol gereklidir. Her iki konsolun da sistem menüsü sürüm 4.0.0 veya üzerine güncellenmesi, internete bağlı olması ve yerel iletişim için birbirine yakın olması gerekir. Kaynak konsoldan aktarmak istediğiniz kullanıcı hesabına bir Nintendo Hesabı bağlanmalıdır. Aynı Nintendo Hesabı, aktarımdan önce hedef konsoldaki bir kullanıcı hesabına bağlanamaz. Geçiş sırasında hedef kon...